Ocena awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów na przykładzie PWiK „W”
Florian G. Piechurski
  

Na przykładzie PWiK w „W” przedstawiono wykorzystanie materiałów

z tworzyw sztucznych do budowy i odnowy sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych w latach 2011–2014. Stopniowa

wymiana materiałów sieci wodociągowych na rury, głównie

z PEHD, przyniosła widoczny efekt w postaci obniżenia awaryjności

sieci wodociągowej. Przy rozbudowie sieci kanalizacyjnych

stosowano głównie rury PVC o wydłużonych kielichach.

Odnotowano znaczący wzrost długości sieci kanalizacyjnej

o 61%. Wskaźnik awaryjności sieci wodociągowej w 2014 roku

wynosił λ = 0,19 awarii/km rok, według przyjętych kryteriów

ocenia się stan sieci na dobry. Dodatkowym efektem jest bardzo

mała liczba awarii wynikających ze szkód górniczych. Analizując

sieć kanalizacyjną można zauważyć że ogólna awaryjność

spada każdego roku i w 2014 wynosiła λ = 0,345 awarii/km rok

uwzględniając awarie i zatory, a dla samych awarii w sieci była

bardzo niska λ = 0,038 awarii/km rok.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.