Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku
Jerzy Mikosz
Marzena Mucha
Zbigniew Mucha
  
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej trzech
wariantów koncepcji modernizacji i rozbudowy małej oczyszczalni
ścieków, wykorzystującej naturalne metody oczyszczania
ze stawami napowietrzanymi i stawami doczyszczającymi typu
Lemna. Rozpatrywane warianty rozbudowy zakładały zwiększenie
przepustowości oczyszczalni oraz utrzymanie dotychczas
stosowanych stawów biologicznych. Dla każdego z rozpatrywanych
wariantów przeprowadzono analizę efektywności technologicznej
popartą badaniami symulacyjnymi. Wyniki pokazały,
że w określonych warunkach lokalnych właściwie zastosowane
metody naturalne mogą stanowić efektywne uzupełnienie układu
oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.