Prace porządkowe a czystość mikrobiologiczna powierzchni płaskich wokół niecki basenowej
Agnieszka Włodyka-Bergier
Emilia Stańkowska
  
Utrzymanie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej obiektów
basenowych ma duże znaczenie dla zdrowia użytkowników.
Jednym z działań zabezpieczających przed skażeniem mikrobiologicznym
jest przeprowadzanie codziennych prac porządkowych
wokół niecek basenowych. Odpowiedni dobór preparatów
i metod czyszczenia jest istotny dla utrzymania odpowiednich
warunków sanitarno-higienicznych pływalni. Celem niniejszego
artykułu było zbadanie wpływu prowadzonych prac porządkowych
na pływalniach, na czystość mikrobiologiczną powierzchni
płaskich wokół niecek basenowych. Również zwrócono uwagę
na wielkość problemu, wynikający głównie z braku obowiązujących
norm i regulacji prawnych. Informacje te mogą być
przydatne do dalszych badań w tym obszarze.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.