Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej gwarantem obniżenia awaryjności i strat wody
Florian G. Piechurski
  
Wdrożenie monitoringu umożliwiło analizę i zmniejszenie awaryjności,
a w konsekwencji straty wody w sieci wodociągowej.
W analizowanym okresie (2005–2015) liczba awarii wykrywanych
z roku na rok zmniejszała się, choć nadal pozostawała na
wysokim poziomie. Ma to związek z lokalizacją przewodów na
terenach wpływu szkód górniczych oraz z tym, iż w strukturze
materiałowej duży udział (47%) mają przewody wykonane z materiałów
tradycyjnych tj. ze stali i żeliwa szarego. W ciągu 10 lat,
intensywność uszkodzeń zmniejszyła się z λ = 2,0 do 1,19 uszk/
(km*rok), a straty wody z 30% do 8%. Obniżenie strat wody jest
dużym osiągnięciem, mimo utrzymującej się w dalszym ciągu
wysokiej awaryjności. Prowadzona od 2008 roku szczegółowa
analiza przepływów nocnych umożliwiła efektywne wykrywanie
wycieków oraz pozwoliła na szybsze reagowanie służb eksploatacyjnych
na pojawiające się w sieci wodociągowej awarie
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.