Zastosowanie jądrowych estymatorów gęstości prawdopodobieństwa do opisu zużycia wody w gospodarstwie domowym
Olga Szaj-Jędraszczyk
Ryszard Błażejewski
  
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania nieparametrycznych
estymatorów jądrowych do opisu zużycia wody w gospodarstwie
domowym. Rozpatrzono dobowe zużycie wody na
różne cele bytowe w ciągu 101 dób przez czteroosobowe gospodarstwo
domowe. Pomiary zużycia wody były wykonane za pomocą
wodomierza zimnej wody, wodomierza zimnej wody dla
ustępu spłukiwanego i wodomierza ciepłej wody.
Do estymacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa poszczególnych
rodzajów pobieranej wody wykorzystano dwa estymatory
jądrowe: normalny i Epanecznikowa. Stworzono autorski program
w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, pozwalający wyznaczyć
wartość parametru wygładzania oraz estymowaną wartość
funkcji gęstości. Stwierdzono dużą przydatność tego typu estymacji
do opisu wielomodalnych, niesymetrycznych rozkładów
prawdopodobieństwa, jakimi charakteryzuje się m.in. dobowe
zużycie wody przez pojedyncze gospodarstwo domowe. Największą
trudność w zastosowaniu estymatorów jądrowych sprawiało
wyznaczenie wartości parametrów wygładzania.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.