Rurociągowy transport CO2 na potrzeby geologicznej sekwestracji
Andrzej J. Osiadacz
Maciej Chaczykowski
  
W artykule omówiony został aktualny stan badań nad technologią
rurociągowego transportu CO2 na potrzeby sekwestracji na
tle dojrzałych technologii rurociągowego transportu gazu ziemnego
oraz rurociągowego transportu CO2 w celu intensyfikacji
wydobycia ropy naftowej (EOR). Zaprezentowane zostały modele
ustalonego i nieustalonego, nieizotermicznego przepływu
CO2 w stanie nadkrytycznym oraz wyniki obliczeń hydraulicznych
rurociągów, uzyskane przez autorów pracy z wykorzystaniem
metod numerycznych. Ponadto, omówiony został wpływ
zanieczyszczeń w mieszaninach CO2, powstałych w wyniku
stosowania różnych metod wychwytywania, na procesy cieplne
i przepływowe w rurociągu
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.