Archeony utleniające amoniak w osadzie czynnym i błonie biologicznej – przegląd literatury i badania wstępne
Adam Muszyński
Łucja Przysiecka
Monika Żubrowska-Sudoł
Paula Piechna
  

Przez wiele lat uważano, że utlenianie amoniaku prowadzone jest wyłącznie przez bakterie utleniające amoniak (ang. ammonia oxidizing bacteria, AOB).Niedawne doniesienia rzuciły nowe światło na ten proces – wykazano że jest on prowadzony również przez archeony utleniające amoniak posiadające gen amoA (ang. amoA-encoding archaea, AEA).Rola tej grupy mikroorganizmów na oczyszczalniach ścieków nie jest do końca poznana. Istnieje wiele wątpliwości dotyczących fizjologii archeonów oraz ich udziału w procesie utleniania amoniaku. W celu zgłębienia wiedzy w tym temacie, dokonano przeglądu obecnie dostępnej literatury, a własne badania wstępne pozwoliły na zaproponowanie dalszego kierunku badań.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.