Możliwość zastosowania mikroskopii elektronowej do badania struktury rur żeliwnych
Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
  

Pomimo faktu, że mikroskop elektronowy jest powszechnie stosowanym narzędziem w inżynierii materiałowej i że koszty budowy uzbrojenia podziemnego są znaczne, przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce nie wykorzystują tej metody badawczej do oceny wyrobów różnych producentów przewodów żeliwnych i stalowych. Od kilku lat w MPWiK Kraków prowadzona jest sporadycznie taka ocena, przy współudziale Politechniki Krakowskiej. Niektóre wyniki zostały opublikowane, ale zawsze bez ujawniania nazw producentów. Później niektórzy z dystrybutorów krajowych rozpoczęli akcję reklamową, wykorzystując zdjęcia i analizy składu powierzchni wykonane przez renomowane ośrodki naukowe przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przypisywali uwidocznione na nich wady wyrobom konkurencji, co niekoniecznie było prawdą. Poza tym inwestorzy często nie wiedzą jak interpretować zdjęcia z SEM. Dlatego postanowiono na wybranych przykładach omówić możliwości i ograniczenia techniki mikroskopowej oraz interpretację zdjęć.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.