Wstępne wyniki zastosowania magnetytu w oczyszczaniu ścieków z przemysłu kosmetycznego
Ewa Zapałowska
Jan Bogacki
Justyna Maksymiec
Klaudia Dzienio
Tadeusz Marcinkowski
  

Ścieki technologiczne pobrane z zakładu produkującego kosmetyki poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem procesu Fe3O4/H2O2. Stosowano różne proporcje i dawki reagentów. Najlepsze wyniki oczyszczania uzyskano dla dawki magnetytu 4000mg/l oraz dla dawki nadtlenku wodoru 1200mg/l. Po 120 min prowadzenia procesu uzyskano zmniejszenie wartości ChZT od wartości początkowej, 1200mg/l do 409mg/l, co stanowi obniżenie o prawie 70%. Największe spadki wartości ChZT obserwowano w ciągu pierwszych 5min prowadzenia procesu. Wydłużanie czasu trwania prowadzi do dalszego ubytku wartości ChZT, przy czym intensywność zachodzenia procesu jest już wyraźnie mniejsza. Ze względu na minimalną rozpuszczalność katalizatora, zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń należy wiązać z zachodzeniem procesu heterogenicznej katalizy a nie z homogeniczną reakcją Fentona czy koagulacją.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.