Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków MPWIK Kraków
Bartosz Łuszczek
Piotr Beńko
Wiesława Styka
  

W referacie przedstawiono dane bilansowe oraz jednostkowe wskaźniki dotyczące gospodarki energetycznej, oszacowane w oparciu o dane eksploatacyjne z dwóch dużych oraz 6-ciu lokalnych  oczyszczalni ścieków, eksploataowanych przez MPWiK w Krakowie.
W odniesieniu do głównego czynnika kształtującego parametry efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków, którym jest kompeksowo rozwiązana gospodarka biogazowa, stanowiąca źródło energii odnawialnej uzyskiwanej ze spalania biogazu, przedstawiono dane bilansowe dotyczące ilości uzyskiwanego biogazu i produkcji energii oraz oszacowane  jednostkowe wskaźniki zuzycia energii.
Przedstawiono także  innowacyjne działania podejmowane przez eksploatatora dla zwiększenia efektywnosci energetycznej  oczyszczalni ścieków.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.