Wpływ regulacji ciśnienia oraz wybranych czynników zewnętrznych na awaryjność sieci wodociągowych
E. Kuliński
M. Mrowiec
T. Herczyk
  

W artykule podjęto próbę określenia zależności awaryjności przewodów wodociągowych i ciśnienia, na przykładzie systemu dystrybucji wody o długości całkowitej przewodów 2429 km. Badana  sieć wodociągowa została podzielona na kilkadziesiąt stref ciśnienia. Awaryjność przewodów została określona na podstawie danych uzyskanych z systemu informacji przestrzennej (GIS), gdzie każde stwierdzone uszkodzenie wodociągu zostało opisane szeregiem atrybutów takich jak materiał, średnica, czy głębokość posadowienia. Przedstawiono również wyniki wdrożenia regulacji ciśnienia w dwóch strefach o różnym wejściowym poziomie awaryjności i omówiono doświadczenia z kilkuletniego okresu doświadczeń z regulacją. Bieżącą kontrolę oraz korektę działania stref z wdrożonym układem regulacji ciśnienia umożliwił monitoring sieci wodociągowej zaimplementowany w przedsiębiorstwie. Podstawowe dane w zakresie przepływów i ciśnień w punktach zasilania stref uzupełnione miejscowymi pomiarami ciśnień w istotnych dla układów lokalizacjach pozwoliły na stopniową optymalizację zastosowanych urządzeń. W artykule zwrócono uwagę na aspekt oddziaływania  warunków atmosferycznych na awaryjność przewodów wodociągowych. Wykazano znaczący wzrost awaryjności w sezonie zimowym. Możliwość przewidywania nakładów i środków technicznych dla okresu zimowego jest istotnym czynnikiem racjonalnej eksploatacji sieci wodociągowych. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.