Próba porównawczej oceny korozyjności armatury wodociągowej
Anna Kolonko-Wiercik
  

W artykule przedstawiono problem korozyjności armatury wodociągowej oraz zaproponowano metodę oceny pod tym kątem jakości materiałów, adoptując standardy badań korozyjnych w sztucznych atmosferach rozwinięte dla powłok antykorozyjnych. Testy przeprowadzono w mgle solnej o odczynie obojętnym oraz w środowisku kwaśnym. Korozja elementów od różnych producentów postępowała w niejednakowym stopniu, co wynikało z różnej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz dokładności pokrycia elementów powłokami ochronnymi, a także odmiennych warunków obchodzenia się z nimi podczas magazynowania i transportu. Zastosowane metody testowe wymagają dopracowania tak, aby warunki badań porównywanych elementów były jak najbardziej podobne, co jest wyzwaniem m.in. ze względu na różne kształty elementów oraz niejednakową grubość powłok ochronnych.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.