Skojarzona generacja energii w gospodarstwie domowym
Maciej Basiura
  

W artykule poruszono kwestię przydomowej mikrosiłowni kogeneracyjnej, przedstawiając terminologię i podstawowe zagadnienia tej tematyki. Zaprezentowano w sposób przeglądowy trwające od lat w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym prace nad alternatywnymi źródłami energii. Pokrótce przedstawiono wykonane w roku 2016 stanowisko do badań polowych dostępnego na rynku systemu mikrokogeneracyjnego, o osiąganych mocach umożliwiających wykorzystanie w pojedynczym gospodarstwie domowym. Na łamach artykułu zwrócona została uwaga na obowiązujące akty prawne

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.