Przegląd urządzeń stosowanych w kondycjonowaniu osadów ściekowych falami ultradźwiękowymi
Szymon Skarżyński
  

Osad ściekowy jest jednym z produktów procesów oczyszczania ścieków. Obok produktu oczekiwanego – ścieków oczyszczonych, osady są produktem ubocznym i niepożądanym,
a do tego problematycznym. W celu zminimalizowania kosztów ostatecznego unieszkodliwienia, osad poddaje się różnorodnym procesom powodującym jego odwodnienie, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie objętości.
Jednym z jednostkowych procesów przeróbki osadu ściekowego jest kondycjonowanie. Pośród różnych rodzajów metod kondycjonowania można odnaleźć kondycjonowanie z zastosowaniem fal ultradźwiękowych. 

 

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.