Rozważania dotyczące projektowania instalacji ponownego użycia szarych ścieków w Polsce
Piotr Kęska
  

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie aktualnych trendów w zakresie instalacji kanalizacyjnych ze zwróceniem uwagi na sterowanie instalacją. Ma on na celu popularyzację zagadnień związanych z projektowaniem ekologicznym oraz oszczędności związanych
z mniejszym wykorzystaniem wody wodociągowej. W pracy uwzględniono także wykonanie prototypowego sterownika.

Wspomniano aspekty ekonomiczne oraz problematykę projektowania instalacji kanalizacji dualnych ze względu na brak ujednoliconych przepisów w naszym kraju. Referat ukazuje proces odzysku szarych ścieków z podstawowych urządzeń sanitarnych, za pomocą oddzielnych pionów kanalizacyjnych do spłukiwania misek ustępowych. Następnie wykorzystana woda szara w postaci czarnych ścieków odprowadzana jest do sieci kanalizacyjnej.

Problematyka projektowania instalacji kanalizacji dualnych jest bardzo ważnym
i rozwojowym elementem najbliższej przyszłości. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.