Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej gwarantem obniżenia awaryjności i strat wody
Florian G. Piechurski
  

Mieszkańcy miasta A zaopatrywani są w wodę, która w całości zakupywana jest od dostawcy hurtowego. W punktach zakupu dokonywany jest pomiar przepływu i ciśnienia wody, która następnie jest dostarczana odbiorcom za pomocą sieci wodociągowej należącej do PWiK. Obecnie sieć wodociągowa budowana jest przede wszystkim z rur i kształtek PEHD. Materiał ten lepiej znosi skutki eksploatacji górniczej niż stal, z której wykonano ok. 30% długości sieci. Dodatkowo inwestycje w sprzęt do systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci, wprowadzenie  regulacji ciśnienia oraz użytkowanie  sprzętu do lokalizacji awarii  pozwoliły łącznie na obniżenie strat wody do poziomu 10%

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.