Analiza przestrzenna utraty bezpieczeństwa dostaw wody jako element procedur zarządzania ryzykiem
Izabela Zimoch
Jarosław Paciej
  

Zapewnienie dostawy wody o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem jest podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa wodociągowego. Analiza lokalizacji awarii j wraz z czasem odnowy stanowi element procedury szacowania bezpieczeństwa dostaw wody i może wspomagać eksploatatora przy zarządzaniu SZW.  Przestrzenna charakterystyka bezpieczeństwa dostaw wody winna być uwzględniana w procedurach wyznaczania reprezentatywnych miejsc kontroli, zapewniających rzetelną ocenę zakresu zmian parametrów jakości wody podczas jej transportu do konsumenta. Celem prezentowanych badań była analiza przestrzenna skutków awarii stanowiąca element wyznaczania obszarów wrażliwych w modelu oceny bezpieczeństwa dostaw wody.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.