Próba zbudowania mapy drogowej klientów gazu ziemnego
Klaudia Metelska
Krzysztof Kogut
Piotr Narloch
Tomasz Cieślik
  

Obecnie w Polsce gaz ziemny rozprowadzany jest na terenie 1729 gmin z 2478 [16]. Dostęp do gazu posiada około 20,3 mln mieszkańców z 38,5 mln. Najwięcej gmin z dostępem do gazu ziemnego występuje w województwach: podkarpackim i małopolski, natomiast najmniej gmin z dostępem do gazu zlokalizowanych jest na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. W czasie kiedy następuje liberalizacja rynku gazu ziemnego, poznanie cech klienta jest ważne zarówno dla dostawcy jak i dla dystrybutora. Przedstawiamy udogodnienia operacyjne w postaci nowych modeli prognozowania zużycia gazu oraz matematycznych modeli klientów. Modele poboru gazu przez prywatnych odbiorców zbudowane są w zależności od temperatury oraz dodatkowo wyznaczony został wpływ danych sztucznych takich jak: dzień tygodnia, miesiąc, rodzaj zabudowy czy liczba kondygnacji.
Słowa kluczowe: gaz ziemny, prognozowanie, sztuczne sieci neuronowe, analiza zużycia

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.