Wpływ procesu dezintegracji osadów ściekowych na efektywność procesu fermentacji metanowej – przegląd literaturowy
Agnieszka Garlicka
Monika Żubrowska-Sudoł
  
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd literatury na temat wpływu różnych metod dezintegracji osadów ściekowych na proces fermentacji metanowej. Widomości te zostały zestawione w tabelach zbiorczych, gdzie dla każdej z metod podano najważniejsze informacje odnośnie parametrów prowadzenia procesu dezintegracji oraz jego wpływu na proces fermentacji. Na ich podstawie można stwierdzić, że zastosowanie procesu dezintegracji osadów ściekowych przed komorami fermentacyjnymi przynosi szereg korzyści. Między innymi obserwuję się znaczny wzrost produkowanego biogazu oraz zwiększenie stopnia przefermentowania osadów. Zalety te są istotnymi argumentami dla potencjalnych inwestorów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków,  ze względu na łatwy odzysk energii włożonej w proces w postaci energii odnawialnej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.