Wykorzystanie ścieków z toalet chemicznych w procesie fermentacji metanowej kiszonki kukurydzy
A. Hajduk
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
Mirosław Krzemieniewski
  

Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden z najatrakcyjniejszych regionów Polski,w którym co roku rośnie liczba osób uprawiających żeglarstwo, a tym samym rośnie też ilość nieczystości produkowanych na jachtach. Używanie przenośnych toalet chemicznych wiąże się ze stosowaniem substancji zapewniających neutralizowanie zapachów oraz szybkie rozpuszczenie i odwodnienie odchodów. Powstająca mieszanina wymaga odpowiedniej technologii oczyszczania. Aby poprawić gospodarkę ściekową oraz ograniczyć negatywny wpływ powstających nieczystości na środowisko można je skierować do biogazowni.

Zrealizowane prace badawcze udowodniły, iż wprowadzenie do kiszonki kukurydzy środka chemicznego  Aqua Kem Blue nie wpływała istotnie na pogorszenie parametrów charakteryzujących proces fermentacji metanowej. Elementem, który w największym stopniu decydował o uzyskiwanych efektach technologicznych notowanych w badaniach przy wykorzystaniu testowanego środka było zastosowane obciążenie osadu beztlenowego ładunkiem wprowadzonych związków organicznych. Badania udowodniły, iż zastosowanie ścieków pochodzących z punktu zlewnego dla toalet chemicznych do uwodnienia kiszonki kukurydzy wpływa bezpośrednio na istotne statystycznie ograniczenie efektywności procesu fermentacji metanowej. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.