Analiza i ocena zagrożenia ludności i mienia w przypadku awarii systemów wodociągowych
Janusz R. Rak
  
Nowe rozporządzenie w sprawie jakości wody do spożycia daje szereg delegacji w sprawie informowania użytkowników wodociągów o jakości wody wodociągowej. Powinny być przygotowywane analizy studialne w sprawie ryzyka na zdrowie publiczne. W pracy zaprezentowano metodę analizy i oceny zagrożenia ludności i mienia związanego z awariami systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przyjęto trzy kategorie czynników mających wpływ multiplikatywny na ryzyko: kategoria czystości lub prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, strat materialnych i strat związanych ze zdrowiem ludności. Na tej podstawie opracowano trójparametryczną matrycę ryzyka. W pracy przedstawiono także przykłady aplikacyjne metody. Metoda można stanowić narzędzie  planistyczne w zarządzaniu kryzysowym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.