Zmienność oraz koszty zużycia gazu ziemnego w sezonie grzewczym w budynku jednorodzinnym
Piotr Bugajski
  

W publikacji przedstawiono wyniki analizy ilości zużywanego gazu zmiennego oraz kosztów związanych podgrzaniem wody technologicznej oraz użytkowej w budynku jednorodzinnym w sezonie grzewczym 2015/2016. Stwierdzono, że w analizowanym sezonie grzewczym zużyto łącznie 1488 m3. W sezonie grzewczym najwyższe średniodobowe zużycie gazu było w styczniu, natomiast najniższe w październiku i w kwietniu. Łączne koszty zużycia gazu zimnego do celów podgrzania wody technologicznej oraz użytkowej w analizowanym sezonie

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.