Urządzenie do ultradźwiękowej dezintegracji osadów ściekowych upowszechniane w ramach projektu Record Biomap (Horyzont 2020)
Agata Głowacka-Gil
Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
Magdalena Zielińska
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
Paulina Rusanowska
  

W artykule zaprezentowano rozwiązanie dezintegratora ultradźwiękowego, którego zadaniem jest kondycjonowanie substratu przed procesem fermentacji metanowej. Zabieg ten wpływa na wzrost ilości, a także szybkości produkcji metanu. Zasadność stosowania metod dezintegracji jest warunkowana osiąganym zyskiem energetycznym. W przypadku gdy nakłady energetyczne na dezintegrację nie są równoważone przez zwiększoną produkcję metanu, zabiegi te mogą być niecelowe. Stąd konieczność opracowania urządzeń pozwalających na maksymalną efektywność dezintegracji przy minimalnych nakładach energetycznych. Prezentowane rozwiązanie dezintegratora jest obecnie upowszechniane w ramach programu Record Biomap (Horyzon 2020).

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.