Efektywne metody usuwania pochodnych bromków z ozonowanej wody
Jacek Wąsowski
Marcin Muszyński
  
Ozonowanie wód zawierających bromki prowadzi do powstawania bromowych produktów utleniania chemicznego, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Do tej grupy związków zalicza się bromiany, które tworzą się w trakcie reakcji bromków z ozonem w wodach o niskiej zawartości rozpuszczonego węgla organicznego. W artykule przedstawiono efektywne działania technologiczne, które można podjąć aby obniżyć tzw. potencjał tworzenia bromianów, jak również omówiono skuteczne metody pozwalające na usuwanie bromianów z wody po ozonowaniu do granic określonych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia. W tym aspekcie w artykule opisano takie metody jak: wymianę jonową, ozonowanie połączone z dozowaniem do wody nadtlenku wodoru, adsorpcję, redukcję chemiczną przy użyciu żelaza zerowartościowego, dializę Donnana oraz redukcję biologiczną w bioreaktorze membranowym.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.