Uruchomienie pierwszej w Polsce oczyszczalni ścieków z technologią Nereda w Rykach
Marek Gromiec
  
Nereda jest innowacyjną, zrównoważoną i efektywną technologią biologicznego oczyszczania ścieków stosującą granulowany osad czynny. Granulowana biomasa osadza się znacznie szybciej niż biomasa kłaczkowata. Dlatego ta innowacyjna technologia  ma niższe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne. Artykuł przedstawia pierwszą w Polsce komunalną oczyszczalnię ścieków, stosującą technologię Nereda, wybudowaną w 2015 roku w mieście Ryki. Powyższa oczyszczalnia ścieków posiada średni dobowy przepływ w wysokości 5320 m3/d i ładunek wyrażony w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszący 38 600. Jakość oczyszczonych ścieków spełnia ostre standardy unijne.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.