Wybrane metody wykorzystywane do diagnozowania wycieków wody z sieci wodociągowej
Daniel Sacoto
Janusz Łomotowski
Justyna Stańczyk
Tomasz Konieczny
  
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie wdrożeniem do eksploatacji systemów wodociągowych nowoczesnych metod aktywnej kontroli wielkości strat wody oraz lokalizacji miejsc wycieków wody. W pracy omówione zostały wybrane metodylokalizacji wycieków oraz ograniczenia ich stosowania. Przedstawiono metody oparte o wypracowany przez IWA (International Water Association) standardowy bilans wody w przedsiębiorstwach wodociągowych oraz o analizę nocnych przepływów wody. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki własnych pomiarów zmienności nocnych przepływów w wybranym punkcie wrocławskiej sieci wodociągowej. Wykazano, że przepływy nocne charakteryzują się zmiennością tygodniową i sezonową. Powoduje to, że prostaanaliza nocnych rozbiorów wody nie pozwala na jednoznaczne określenie wartości wycieków dla zamkniętych, niezależnych stref wodociągowych (DMA). Dotychczas na ogół nie stosuje się procedur data mining, służących do automatycznej numerycznej analizy zbiorów wyników pomiarów, w celu identyfikacji w obserwowanych szeregachczasowych przepływów w sieciach wodociągowych zmianświadczących wzroście wycieków wody lub stanach awaryjnych. Wykazano potrzebę opracowania i wdrożenia takich procedur.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.