Określenie optymalnej mocy kotłów na biopaliwo w składzie kotłowni hybrydowych
Aleksander Szkarowski
Sylwia Janta-Lipińska
Volodymyr Koliienko
  

Zwiększenie efektywności zużycia paliwa i energii stanowi jedno z kluczowych zagadnień w rozwoju polskiej energetyki cieplnej. W rozwiązaniu tego zagadnienia stosujesię coraz częściej tzw. hybrydowe schematy paliwowe z wykorzystaniem kotłów na paliwa tradycyjne i na biomasę w jednej kotłowni. Najczęściej w układach hybrydowych kocioł gazowy uważa się za główny, natomiast kocioł pracujący na biopaliwie wykorzystuje się jako rezerwowy.

Zespół autorów udowadnia, że to kotły gazowe powinny pełnić funkcje pomocniczą, czyli pracować w trybach dynamicznych zmian mocy, gdyż właśnie one potrafią w tych warunkach zapewnić sprawne i ekologiczne wykorzystanie paliwa. Natomiast kotły na biomasę muszą pracować w stałym (bazowym) trybie, pokrywając tym samym główną część zapotrzebowania na ciepło. Takie podejście całkowicie zmienia spojrzenie na optymalny stosunek mocy różnych segmentów dla kotłowni hybrydowych.

W celu rozwiązania powyższego dylematu przeprowadzona została analiza bazująca naszeregu obliczeń rocznej ilości ciepła, produkowanego przez kotły na biomasę i kotły gazowe, przy zmieniającym się obciążeniu na cele ogrzewania i ciepłej wodyObliczeniawykonano dla warunków klimatycznych Warszawy.

 


 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.