Wpływ właściwości reologicznych osadów na pracę filtrów o skokowo zmiennej wydajności
Jacek Kaniewski
Maria Kaniewska
Wojciech Dąbrowski
  
      Przedstawiono metodę badania wpływu zmian reologicznych  osadów zatrzymanych wporach filtru pospiesznego na opory hydrauliczne przepływu.  Metoda ta oparta jest na recyrkulacji filtratu na końcu filtrocyklu i wprowadzaniu zmian prędkości filtracji w czasie tej recyrkulacji.  Przeprowadzone dotychczas doświadczenia wskazują na to, że w okresie czasu rzędu godziny, a nawet dłużej, możliwe jest obserwowanie zmian oporów przepływu filtratu przez poszczególne warstwy filtru o  znaczącym zakolmatowaniu. Zmiany te przebiegają szybciej w czasie zwiększania prędkości filtracji niż w czasie jej zmniejszania. Opisane obecnie badania reologiczne, przeprowadzone na osadach wypłukanych z kolumny filtracyjnej po koagulacji niedużymi i optymalnie dobranymi dawkami siarczanu glinu, przypH wody po koagulacji 7,4, potwierdziły iż oprócz zmian współczynnika lepkości występującego w pierwszych dziesięciu minutach po zmianie wartości naprężenia ścinającego przebiegają wolniejsze, lecz w sumie nie do pominięcia, zmiany w okresie godziny albo dłuższe. Te badania reometryczne zgadzają się z obserwacjami przeprowadzonymi wcześniej na kolumnach filtracyjnych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.