Miejsce technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków
Jolanta Podedworna
Katarzyna Sytek-Szmeichel
Monika Żubrowska-Sudoł
  
W artykule, na podstawie dotychczasowej wiedzy popartej wybranymi własnymi  doświadczeniami badawczymi, a także w oparciu o materiały informacyjne  producentów złóż ruchomych i jednej z firm mających największy udział we wdrażaniu technologii złoża ruchomego, omówiono 3 zagadnienia związane z  wykorzystaniem tej technologii w biologicznym oczyszczaniu ścieków: 1) charakterystykę, różnorodność i uwarunkowania stosowania nośników biomasy, 2) wybrane aspekty technologiczno-techniczne stosowania złóż ruchomych, 3) skalę dotychczasowego wykorzystania technologii złoża ruchomego w oczyszczalniach ścieków w Polsce i na świecie. Możliwości technologiczne i niekorzystne uwarunkowania metody zilustrowano wynikami badań własnych. Pokazano dlaczego technologia złoża ruchomego wpisuje się w trend działań wspomagających w najbliższej przyszłości samowystarczalność energetyczną dużych oczyszczalni ścieków. 
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.