Obecny stan wyposażenia w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków w Słowacji.
Igor Bodík
Marek Sokáč
  
Republika Słowacka leży w centralnym rejonie Europy Środkowej; jej liczba mieszkańców wynosi ok. 5.397.000 osób (2011). Całkowita liczba jednostkek osadniczych wynosi 2891, przy czym tylko 400 liczy ponad 2000 mieszkańców. Ogólna liczba mieszkańców w miastach liczących ponad 2000 osób wynosi 3.780.000, czyli około 70% ludności całego kraju. Reszta ludności zamieszkuje niewielkie miejscowości rozsiane po terytorium całej Słowacji. Warunki te, jak również wysoki udział ludności wiejskiej, stanowią utrudnienie w procesie budowy centralnych systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków wodociągów i oczyszczalni ścieków, przewidzianych w traktacie akcesyjnym Słowacji do UE z roku 2004.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.