Badania nad możliwością wykorzystania hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji do dezintegracji osadów ściekowych
Jolanta Podedworna
Justyna Walczak
Monika Żubrowska-Sudoł
Piotr Krawczyk
  
W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań nad wykorzystaniem hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji (HWK) do dezintegracji osadów powstających po procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Wykazano, że badane urządzenie pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do przeprowadzenia procesu dezintegracji osadów nadmiernych w porównaniu do szeroko rozpowszechnionych na rynku metod ultradźwiękowych. Przy energii właściwej większej od 1,10 kWh/kg s.m. uzyskiwano uwolnienie do cieczy osadowej dużo większej ilości związków organicznych niż odpowiednio prezentowane w literaturze przedmiotu dla innych metod realizacji procesu. Koszt pozyskania związków organicznych jest w dużym stopniu uzależniony od gęstości energii (kWh/m3) przy jakiej prowadzi się proces dezintegracji.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.