Kontrola jakości gazu narzędziem oszczędzania energii
Aleksander Szkarowski
Anatoliy Kolienko
Sylwia Janta-Lipińska
  
Artykuł składa się z trzech głównych punktów. W punkcie pierwszym przedstawiona jest kontrola wilgotności paliwa gazowego. Skupiono się na problematyce wilgotności tego paliwa. Opisano negatywne skutki oddziaływania zawartej w postaci aerozolu wody na proces spalania paliwa gazowego.
Punkt drugi zawiera kontrolę składu i właściwości fizyko-chemicznych gazu. Zwrócono uwagę na utrzymanie stałych właściwości fizyko-chemicznych paliwa, które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej pracy palników i urządzeń gazowych. W skrócie omówiono charakterystyki oraz parametry pracy palników. W dalszej części punktu drugiego skupiono się na liczbie Wobbe, która ma duży wpływ na kryterium zmienności paliw gazowych oraz przeprowadzono analizę wpływu wahań właściwości gazu palnego i powietrza nadmuchowego na zmianę parametrów pracy urządzeń gazowych, którą przedstawiono w tabeli.
Punktem istotnym powyższej tematyki artykułu jest szereg negatywnych, jak również pozytywnych wnioskowań dotyczących problematyki i analiz wahań wilgotności, składu fizyko-chemicznych charakterystyk paliw gazowych dostarczanych odbiorcom z sieci rozdzielczych oraz jakości i stabilności składu gazu ziemnego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.