Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych – cz,I Struktura wykładziny z zaprawy cementowej (str. 154 nr. 04/2012)
Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
  

Słowa kluczowe: struktura ,rury żeliwne, wykładzina cementowa, SEM, EDS

Opisano ogólnie zasadę działania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Przedstawiono zastosowania SEM do badania struktury i składu chemicznego powłok chroniących elementy wodociągów żeliwnych przed korozyjnym działaniem środowiska. W szczególności scharakteryzowano strukturę żeliwa sferoidalnego, wykładziny cementowej i zewnętrznej powłoki na bazie cynku dla różnych żeliwnych rur wodociągowych. Dane strukturalne otrzymane za pomocą pomiarów SEM / EDS stanowią część badania wstępnego nowych rur żeliwnych, przekazanych przez MPWiK S.A. Kraków

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.