Badania gazomierzy rotorowych na potrzeby oceny zgodności z Dyrektywą 2004/22/EC
Zbigniew Gacek
  
Ogólne informacje o Dyrektywie 2004/22/WE (MID), skrócony opis modułów oceny zgodności Dyrektywą MID wraz z możliwymi sposobami ich zastosowania w przypadku gazomierzy oraz przeliczników.  Zakres badań wraz z analizą wybranych badań wg normy zharmonizowanej PN-EN 12480:2005 + PN-EN 12480:2005/A1:2008 „Gazomierze. Gazomierze rotorowe” w celu oceny zgodności gazomierzy rotorowych
z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy MID (moduł B).
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.