Ultradźwiękowe techniki pomiarowe stosowane w monitoringu kanalizacji (str. 29 nr. 2/2010)
Michael Teufel
Renata Woźniak
Wojciech Dąbrowski
  
Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń do pomiaru wysokości napełnienia i prędkości przepływu, a pośrednio natężenia przepływu, przez kanały ściekowe. 
Pomiary te są niezbędne dla zidentyfikowania miejsc infiltracji do i eksfiltracji z kanałów ściekowych do wód gruntowych. Są one również nieodłącznym elementem modeli hydraulicznych sieci kanalizacyjnych, a te po wytarowaniu stanowią podstawę dla:
tworzenia efektywnych planów rozbudowy istniejących systemów odprowadzania ścieków, określania krotności działania przelewów burzowych, wyznaczania obciążenia w czasie deszczu ładunkami zanieczyszczeń oczyszczalni ścieków, przewidywania wielkości rocznych ładunków zanieczyszczeń zrzucanych do odbiorników przez przelewy burzowe, projektowania wymaganej objętości zbiorników retencyjnych itp.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.