Ilościowa analiza nierównomierności przepływu gazu w sieci (str. 2 nr. 01/2010)
Jolanta Szoplik
  
Analiza korelacji zużycia gazu przez odbiorców domowych lub przemysłowych względem ilościowego wskaźnika jest stosowana do skutecznego prognozowania przyszłego zużycia gazu przez poszczególne grupy odbiorców. Przedstawiono możliwość wykorzystania tej metody do szacowania godzinowego strumienia gazu pobieranego przez grupę odbiorców skupionych w jednym budynku wielorodzinnym w zależności od temperatury na zewnątrz oraz pory dnia. Wyznaczone w ten sposób strumienie zostaną w przyszłości wykorzystane jako dane wejściowe do przeprowadzenia symulacji przepływu gazu w sieci i do określenia parametrów charakteryzujących przepływ (nadciśnienie, prędkość) we wszystkich odcinkach sieci gazowej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.