Próba uzyskania synergicznego usuwania N i P w SBR poprzez wprowadzenie naprzemiennego napowietrzania w fazach tlenowych (str. 47 nr. 07-08/2009)
Jolanta Podedworna
Monika Żubrowska-Sudoł
  

Ocena wpływu przerywanego napowietrzania w fazach tlenowych na możliwość uzyskania w
reaktorze porcjowym synergicznego usuwania biogenów w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej. Zagadnienie omówiono na podstawie wyników eksperymentu obejmującego dwie serie badań nad efektywnością oczyszczania ścieków w reaktorze SBR pracującym w 8-godzinnym cyklu, ale z różnym układem i czasem trwania faz tlenowych i anoksyczno/beztlenowych oraz różną krotnością dawkowania ścieków przy ustalonej ich objętości dopływającej w całym cyklu.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.