Wpływ dezintegracji chemiczno-termicznej na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych z osadów nadmiernych (str. 41 nr. 07-08/2009)
Sylwia Myszograj
  
Wyniki badań dotyczące wpływu chemiczno-termicznej obróbki nadmiernych osadów ściekowych na zmiany stężenia związków węgla organicznego w uzyskiwanych hydrolizatach, opisane takimi parametrami jak ChZT, OWO i LKT. Wykonano dwie serie badań, w których próbki osadu nadmiernego (o zawartości 1% sm i 5% sm)  poddawano obróbce w temperaturach 115, 135, 155, 175 °C  stosując wcześniej alkalizację próbek wodorotlenkiem sodu w dawce 0,4 g NaOH/g sm.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.