Produkcja biogazu z frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych (str. 50 nr. 7,8/08)
Katarzyna Bernat
Irena Wojnowska-Baryła
Andrzej Białowiec
  
Wartości parametrów kinetycznych wytwarzania biogazu z materii organicznej zawartej w odpadach komunalnych. Skład morfologiczny  zmieszanych odpadów komunalnych. Bilans wydzielonych frakcji. Wysoka podatność frakcji średniej odpadów komunalnych wydzielonej na drodze mechanicznej, na rozkład biologiczny. Szacowanie  potencjału produkcji biogazu za pomocą badań manometrycznych  w warunkach beztlenowych wg procedury GB21.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.