Współczesne kierunki rozwoju systemów odprowadzania spalin z urządzeń gazowych (str. 161 nr. 5/2002)
Jan Budzynowski
Zbigniew A. Tałach
  
Podział na trzy typy urządzeń gazowych w zależności od systemu dostarczania powietrza niezbędnego do spalania oraz odprowadzania spalin. Kotły z zamkniętą komorą spalania. Bilanse energetyczne kotłów niskotemperaturowego i kondensacyjnego. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne kotłów kondensacyjnych Wymagania ogólne dla instalacji kominowych. Odbiór, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.