Elektrownia fotowoltaiczna w skali makro i mikro
Katarzyna Obrębska
Łukasz Merle
Małgorzata Kwestarz
  
Słowa kluczowe: OZE, panel fotowoltaiczny, elektrownia fotowoltaiczna, prosument
 
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe informacje z zakresu wiedzy technicznej dotyczącej produkcji energii elektrycznej
w ogniwie fotoelektrycznym. Przenalizowano efektywność ekonomiczną elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW i 8 kW
pokazując rozwiązania prawne wspierające podmioty gospodarcze i osoby fizyczne na etapie inwestycji i eksploatacji.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.