Analiza wybranych proekologicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w procesie wydobycia gazu z łupków
Robert Bocianowski
  

W publikacji przeanalizowano wybrane, możliwe do zastosowania rozwiązania techniczno-technologiczne, związane z wpływem na otoczenie, środowisko naturalne i potencjalne zasoby. Wpływ ten analizowany jest na różnych kluczowych etapach towarzyszących procesowi wydobycia gazu z łupków. Podstawą do dalszych badań jest dokonana wcześniej identyfikacja etapów procesu wydobycia gazu niekonwencjonalnego [3]. Poszczególne, wybrane innowacje i rozwiązania technologiczne związane z danym etapem sklasyfikowano oraz opisano wskazując cechy wpływające na złagodzenie niekorzystnych oddziaływań na otoczenie. Następnie dokonano wstępnej waluacji danego zbioru rozwiązań/trendów technologicznych. Podstawą waluacji było wskazanie i wstępnie zdefiniowana ocena możliwego wpływu każdego prezentowanego procesu technologicznego na zmiany w otaczającej infrastrukturze, środowisku i zasobach naturalnych, czy też, o ile to możliwe sugerowanie modyfikacji przywołanych rozwiązań, których zastosowanie może jeszcze bardziej pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Opisano potencjalny wpływ na możliwość zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne poszczególnych możliwych rozwiązań oraz wskazano możliwe emisje do atmosfery i gleby z teoretycznym oszacowaniem ich umniejszonego negatywnego środowiskowego potencjału. Wymieniony wpływ oparto na szerokim wachlarzu wybranych zagadnień, począwszy od innowacji w zakresie udoskonaleń organizacji samego procesu poprzez zastosowanie alternatywnych rozwiązań w zakresie szczelinowania hydraulicznego czy też na modyfikacjach sprzętowo/materiałowych osprzętu wiertniczego skończywszy. Wskazanie optymalnego pod względem emisji, hipotetycznego cyklu życia kopalni gazu łupkowego, który będzie oparty na najbardziej perspektywicznych rozwiązaniach. Artykuł jest wstępem do dalszych badań nad przyjętym modelem LCA optymalnego proekologicznego procesu wydobycia (później również LCC) w miarę pozyskiwania niezbędnych rzeczywistych danych. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.