Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C
Agnieszka Rożej
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
  
W artykule zawarto wyniki badań zmian jakości wody pitnej po jej dodatkowym uzdatnieniu za pomocą domowej, trzystopniowej, baterii filtrów, wykonanej z polipropylenu (PP), węgla aktywnego i żywicy jonowymiennej oraz dezynfekcji z użyciem lampy UV-C. Doświadczenie prowadzono w budynku użyteczności publicznej w okresie trwającym 70 dni. Po nocnej stagnacji próbki wody o objętości 500ml pobierano bezpośrednio po otworzeniu zaworu czerpalnego oraz po spuszczeniu 1; 1,5; 2 oraz 10 litrów wody wodociągowej jak i dodatkowo uzdatnionej. W próbkach wody oznaczano temperaturę, skład chemiczny, stężenie chloru wolnego i całkowitego, liczbę bakterii heterotroficznych oraz stężenie wolnego 
i wewnątrzkomórkowego adenozynotrifosforanu (ATP). Jakość mikrobiologiczna wody po dodatkowym uzdatnieniu i dezynfekcji za pomocą lampy UV-C poprawiła się tylko 
w pierwszych dniach trwania doświadczenia. W czasie trwania eksperymentu doszło do znacznego wzrostu liczebności bakterii heterotroficznych i stężenia ATP w wodzie filtrowanej, na co decydujący wpływ miały prawdopodobnie niskie stężenie czynnika dezynfekującego oraz wysoka temperatura wody (ponad 40oC) podgrzewanej w wyniku pracy ciągłej lampy UV.  
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.