Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości
Aneta Mierzwa
Anna Musz
Anna Zygmuntowicz
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Jarosław Chudzicki
Katarzyna Miszta-Kruk
Marian Kwietniewski
  
W artykule omówiono wybrane wyniki badań sondażowych dotyczących zakresu wdrażania  takich narzędzi jak: bazy danych typu GIS, modele i systemy monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemy zdalnego odczytu wodomierzy, metody oceny awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, metody ograniczania strat wody oraz centralne dyspozytornie ruchu, które  przy odpowiedniej współpracy tworzą Zintegrowane Systemy Zarządzania Infrastrukturą Techniczną  (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągowych średniej wielkości. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono generalnie, iż ZSZIT w pełnej konfiguracji obejmującej wszystkie elementy nie zostały jeszcze wdrożone w badanych przedsiębiorstwach. Wdraża się natomiast indywidualnie poszczególne elementy tych systemów z tym, że zakres współpracy elementów jest jeszcze bardzo ograniczony.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.