Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej (str. 171 nr. 04/2012)
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Katarzyna Wróbel
Marian Kwietniewski
  

Słowa kluczowe: system zarządzania, wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, gospodarka odpadowa

W pracy przedstawiono koncepcję wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT), na którą składają się wodociągi, kanalizacje, ciepłownictwo i gospodarka odpadowa w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, w mieście liczącym ok. 15000 mieszkańców. ZSZIT obejmuje kilka elementów, z których podstawowym jest wdrożenie bazy danych typu GIS, która jest wspólną platformą dla wszystkich czterech rodzajów infrastruktury technicznej. W prezentowanej koncepcji kładzie się szczególny nacisk na analizę przedwdrożeniową     

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.