Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Jacek Wąsowski
Jarosław Chudzicki
Katarzyna Miszta-Kruk
Marian Kwietniewski
  
W pracy przedstawiono podstawowe aspekty zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji. Pokazano specyfikę sieci wodociągowych i uzasadniono potrzebę racjonalnego zarządzania jakością wody. Przybliżono dotychczasowe podejście do zarządzania, które sprowadza się głównie do poprawy jakości wody przesyłanej siecią. Zaprezentowano autorską propozycję dotyczącą rozwiązania problemu zarządzania jakością wody, którego podstawą jest system monitoringu sieci wodociągowej 
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.