Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody-badania wstępne
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Marian Kwietniewski
  
Wyniki wstępnych badań wpływu rurociągów z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową na jakość przesyłanej nimi wody. W ostatnich latach w cementowniach spala się różnego rodzaju odpady, które mogą zawierać znacznie większe ilości pierwiastków śladowych niż surowce naturalne. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że pierwiastki te mogą przenikać z wykładzin cementowych, stosowanych w rurociągach, do wody. Badania zostały przeprowadzone na specjalnie skonstruowanym stanowisku wykonanym z rur żeliwnych, znajdującym się w pompowni wchodzącej w skład systemu wodociągowego Puław.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.