Zastosowanie zestawu zaworów bezpieczeństwa do ograniczania skutków uderzenia hydraulicznego w pompowniach (str. 34 nr. 03/2010)
Andrzej Jargiło
Anna Musz
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Marian Kwietniewski
  
Pomimo stosowania coraz to nowszych rozwiązań technicznych problem uderzenia hydraulicznego powstającego przy uruchomieniu i zatrzymaniu zespołów pompowych stanowi ciągle problem. Szereg urządzeń jest zbyt kosztownych, aby znalazły powszechne zastosowanie szczególnie w małych pompowniach. W pracy przedstawiono propozycję zastosowania stosunkowo prostej i taniej metody ograniczania skutków uderzenia w tego typu pompowniach. Jej idea oparta jest o zastosowanie przewodu obejściowego pompy, wyposażonego w odpowiedni zestaw zaworów bezpieczeństwa. Opis koncepcji uzupełniony został o prezentację wyników badań laboratoryjnych, przeprowadzonych na skonstruowanym przez autorów stanowisku pomiarowym.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.