Czy sieć wodociągowa to fraktal? (str. 29 nr. 03/2010)
Dariusz Kowalski
  
W pracy przedstawiono problem opisu sieci wodociągowej jako złożonej struktury geometrycznej. Zwrócono też uwagę, że szereg problemów związanych z projektowaniem i różnymi aspektami eksploatacji wodociągów może wynikać z braku uniwersalnego języka ich opisu. Jako rozwiązanie autor proponuje wykorzystanie do tego celu teorii geometrii fraktalnej. Teoria ta pozwala, zdaniem autora, na swego rodzaju unifikację opisu zarówno sieci rozgałęzieniowych jak i pierścieniowych, z jednoczesnym uwzględnieniem ich wielkości i stopnia złożoności.  Zanim jednak teorię tą można będzie aplikować w praktyce, konieczne jest sprawdzenie czy sieci wodociągowe spełniają wymogi formalne stawiane zbiorom fraktalnym. Próbę takiej oceny autor przeprowadził w oparciu o trzy przykładowe sieci o różnej strukturze geometrycznej. Przedstawione w pracy rozważania i analizy skłaniają autora do udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.