Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 06/96/2022 (czerwiec)

GWiTS 6 2022

Wodór – paliwo przyszłości

Hydrogen – the fuel of the future

Michał Kwaśniewski, Klaudia Żmuda


Stacje gazowe wysokiego ciśnienia – przegląd rozwiązań stosowanych w ciągach redukcyjnych

High pressure natural gas stations – review of applied solutions in reduction lines

Michał Kwaśniewski


Analiza parametrów pracy sprężarek gazowych

Work parameters analysis of gas compressors

Andrzej J. Osiadacz


Calibration of transient pipeline gas flow model

Kalibracja modelu nieustalonego przepływu gazu w gazociągu

Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski


Ocena skuteczności systemu napowietrzania instalacji kanalizacyjnej

Effectiveness assessment of aeration system for sanitary sewage installation

Ewa Hołota, Zbigniew Suchorab, Maria Cieślik, Mateusz Stelmach


Zastosowanie wolnoobrotowego systemu mieszania w sekwencyjnych bioreaktorach porcjowych z osadem czynnym

Application of an slow-speed mixing system in Sequencing Batch Reactors with activated sludge

Jacek Zaburko, Joanna Szulżyk-Cieplak, Marcin K. Widomski, Grzegorz Łagód


Tworzenie aksonometrii instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor SET 7-REZERWA

Creating axonometry of internal water supply systems using the Audytor SET 7.3 software

Michał Strzeszewski, Piotr Wereszczyński

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.DOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Zobacz streszczenie Sytuacja na rynku energetycznym zmusza społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zatruwają środowisko i

Czytaj więcej »

Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych.DOI: 10.15199/17.2023.3.1 Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym

Czytaj więcej »